Gerust op reis

Of het nu gaat om onderhoud, schadeherstel, stalling of accessoires, wij doen er alles aan om uw reis te veraangenamen. Gebr. Masman is de onafhankelijk specialist voor caravans, campers en aanhangwagens.

Heeft u na het lezen op deze website vragen? Bel gerust!

Gerust op reis met de Bovag Caravan Onderhoudsbeurt
Caravan kopen? Meer zekerheid met onze aankoopkeuring
Schade? Wij helpen u snel verder op reis

Gerust op vakantie

winter-kamperenMaak nu een afspraak voor de voordelige winterbeurt. 

Uw Camper veilig gestald

Gebr. Masman beschikt over een eigen camper en caravanstalling voor ongeveer 100 campers en caravans. De camper wordt binnen en in een afgesloten ruimte gestald op een verharde ondergrond en is alleen voor ons toegankelijk.
De kosten van de camper stalling bedraagt €65,- per strekkende meter per jaar, dit gerekend over de hele lengte van de camper van de voorbumper tot aan de achterbumper of eventueel het fietsenrek.

Er is nog beperkt ruimte beschikbaar. Neem contact met ons op of laat ons u bellen indien u nog een plekje zoekt.

Hier vindt u onze huurovereenkomst deze kan u invullen en naar ons mailen.

Gemakkelijk, onderhoud van uw Camper

Wij kunnen tijdens de stalling, uw camper een onderhoudsbeurt geven. Ideaal, u heeft er geen omkijken naar. En ook een accessoire als bijvoorbeeld een airco kunt u door ons tijdens de stalling laten monteren. En voor de start van het seizoen staat uw camper weer spic en span klaar. Indien gewenst ook nog eens helemaal schoon, u kunt de camper voor het ophalen namelijk door ons laten wassen en waxen. Zo kunt u meteen van uw vakantie genieten.

caravanstalling caravan stalling gebr Masman lemelerveld 

Voorwaarden Camperstalling

1. Het gestalde kan, 2x per jaar zonder extra kosten worden opgehaald en gebracht, zulks echter na afspraak met de verhuurder mits deze afspraak minimaal 72 uur van tevoren wordt gemaakt. De voertuigen kunnen niet op zon- en feestdagen worden gehaald en gebracht. De caravan/kampeerwagen wordt door de verhuurder in en uit de stalling gezet en op een daarvoor bestemde parkeerplaats gereed gezet. Bij het ophalen van de caravan/kampeerwagen staat deze buiten gereed.

2. De stallingperiode is van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar. Verhuur vindt plaats per stallingperiode.

3. Het stallinggeld geldt per strekkende meter gemeten inclusief dissel, fietsenrek etc. Betaling van het totaalbedrag bij afgifte van het te stallen object (1e keer uitsluitend a contant), uiterlijk voor 1 september van ieder jaar. Bij tussentijdse huuronderbreking vindt geen terugbetaling plaats.

4. Slechts Gebr. Masman en zijn medewerkers hebben vrije toegang tot de caravanstalling. Eigenaar en de zijnen hebben geen vrije toegang. Werkzaamheden en dergelijke aan het gestalde object is niet toegestaan net zoals het tussentijds halen of brengen van spullen.

5. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door beschadiging, verlies, diefstal of vermissing van de caravan of van zaken welke zich bevinden in de caravan of daaraan zijn aangebracht, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de verhuurder of diens personeel. De huurder dient de caravan en al hetgeen zich daar eventueel in, op of aan mocht bevinden, gedurende de duur der overeenkomst, voor eigen rekening te verzekeren tegen alle verlies en beschadiging.

6. De overeenkomst dient tevens als betaalbewijs en als "legitimatie" indien men het object komt ophalen.

7. Onderverhuur, uitlenen of ter beschikking stellen aan derden van de stallingruimte is aan de huurder niet toegestaan.

8. Deze overeenkomst wordt steeds geacht stilzwijgend met een volgende contractsperiode van gelijke duur te zijn verlengd, tenzij een der partijen een maand voor het einde van de contractsperiode (ophalen) de andere partij schriftelijk heeft medegedeeld dat de verlenging niet gewenst wordt. Een opgave van de reden is daarbij niet vereist. Bij geen verlenging van het contract is de huurder verplicht ervoor te zorgen dan de caravan uiterlijk op de laatste dag van de contractsperiode is weggehaald. Wordt beëindiging niet tijdig en schriftelijk medegedeeld, dan wordt een nieuwe periode in rekening gebracht.

9. Een eventuele verhoging van het stallinggeld zal door de verhuurder minimaal twee maand voor de aanvang van de nieuwe contractsperiode aan de huurder worden medegedeeld.

10. Veiligheid: Het is de huurder niet toegestaan om gas(-flessen),olie- of benzine(-reservoirs) of andere gevaarlijke stoffen, met name vluchtige en/of brandbare c.q. milieu onvriendelijke stoffen of zaken die aan bederf onderhevig zijn in het gestalde achter te laten tijdens de periode van stalling. Bij niet voldoening hieraan zullen alle voortvloeiende kosten voor rekening van de stallinggebruiker zijn.

11. Het gebruik van disselslot of wielklem is niet toegestaan.

12. Wie tussen 1 oktober en 15 april zijn gestalde object wilt halen moet dit duidelijk aangeven op de ruit van het object.

Gebr. Masman, de onderhoud en schade specialist voor Caravan, Camper en Aanhangwagen

Gebr. Masman Caravan en Campertechniek
Handelsweg 25
8152 BN Lemelerveld
info@gebrmasman.nl

Openingstijden:  
Maandag t/m vrijdag van  08:00 tot 12:00
en van 13:30 tot 17:30
Zaterdag van 09:00 tot 12:00

T: 0572-373749
Bij geen gehoor: 0572-372437
F: 0572-373980
KvK Zwolle 05045146
BovagDuurzaam ReparerenFocwaCaravanRepair logo

Duurzaam repareren

Duurzaam Repareren is een keurmerk en een concept dat u kosten (kan) besparen en waar de herstelbedrijven zich inspannen om zo min mogelijk aanspraak te maken op de grondstoffen en zoveel mogelijk milieuvriendelijke middelen gebruiken.

 

Lees meer over Duurzaam Repareren